Wat is podologie?

Podologie is afgeleid van de Griekse woorden “podos” (voeten) en “logos” (de leer van). Men kan dus zeggen dat podologie letterlijk “leer van de voeten” betekent.

wat is podotherapie

Wat is het verschil tussen een pedicure en een podoloog?

In de voetengezondheidszorg zijn verschillende beroepsgroepen werkzaam. Enkele voorbeelden zijn: de pedicure, podoloog, orthopedist, orthopedisch chirurg,… Vaak is het niet duidelijk wie wat nu juist doet. In België is het beroep “podoloog” erkend sinds oktober 2006. Tot de dag van vandaag heeft een podoloog in België een visum en erkenningsnummer nodig om het beroep uit te oefenen. Podologie is een paramedisch beroep in België. De opleiding duurt 3 jaar en is in Vlaanderen enkel in Gent te volgen. De opleiding pedicure is te volgen in het secundair onderwijs of via avondonderwijs. Een hoofdtaak van een pedicure is het behandelen van huid- en nagel gerelateerde klachten.

Wat doet een podoloog allemaal?

Een podoloog behandelt mensen met voetklachten en klachten die ontstaan door een afwijkende voetstand en/of een afwijkend looppatroon. Meestal gaat het dan om pijn aan de voeten, enkels, knieën, heupen of de rug. Ook geeft een podoloog preventieve adviezen en behandelt hij afwijkende teenstanden en (ernstige) huid- en nagelaandoeningen. Veelvoorkomende werkzaamheden van de podoloog zijn;

podologisch onderzoek

Hoe verloopt een podologisch onderzoek?

Een bezoek bij de podoloog bestaat uit de volgende stappen:

 • Het maken van een afspraak.
 • Het bezoek aan de praktijk zodat er een differentiaal diagnose gesteld kan worden (de intake).
 • De behandeling, in de vorm van een therapeutisch hulpmiddel als bijvoorbeeld functionele zolen, of wellicht een verwijzing naar een andere zorgverlener. Ook kan het zijn dat u al geholpen bent met het (bewegings-)advies van de podoloog.
 • Nacontrole – hierin bekijken we of de aan u geboden oplossing het gewenste effect heeft.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken bij de podoloog, dan kunt u telefonisch of per email contact met ons opnemen. De telefonist(e) maakt voor u een afspraak bij een podoloog in uw buurt. Zij zet verder de nodige persoonlijke gegevens zoals de geboortedatum en het telefoonnummer in de computer.

Intake

De dag dat u de afspraak heeft komt u naar een van de locaties van Podologie Hermanns. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer waar de podoloog u komt ophalen. In de behandelkamer kan er gestart worden met de intake. Dit is een kort vraaggesprek, waarbij de klacht verder wordt uitgediept.

Persoonlijke gegevens

We zijn wettelijk verplicht om uw gegevens toe te voegen in een zogenaamd patiëntendossier. In de meeste gevallen wordt dit telefonisch gedaan bij het maken van uw eerste afspraak. Bovendien worden de pijnklachten besproken die u momenteel ervaart; de zogenaamde anamnese. Daarnaast kunnen pijnklachten uit het verleden worden besproken, deze kunnen namelijk van invloed zijn op uw herstel.

Bij ons heeft u géén verwijzing van de huisarts nodig. U kunt dus geheel vrijblijvend contact opnemen voor een afspraak.

Inspectie en podologisch onderzoek

Na het vraaggesprek (anamnese) kan de rest van het podologisch onderzoek van start gaan. Dit onderzoek bestaat uit een aantal stappen:

 • Inspectie

De podoloog gaat de gehele onderste extremiteit (benen en voeten) analyseren op eventuele standsafwijkingen. Daarbij werkt hij van onder naar boven: voet – enkel – onderbeen – knie – bovenbeen – heup – bekken en onderrug. Dit wordt gedaan vanuit de achterzijde, de zijkant en de voorzijde. Verder wordt er ook gelet op de huid en de teennagels.

 • Drukmeting (statisch)

Daarna volgt een statische drukmeting, waarbij u op een drukmeetplaat komt staan. Hierin zitten sensoren die de drukken onder de voet meten. Dit wordt gedaan in stand. Op deze manier heeft de podoloog een goed beeld van de drukverdeling onder uw voeten.

 • Functieonderzoek

Tijdens het functieonderzoek wordt er gekeken naar de beweeglijkheid van de gewrichten in zowel de voet, de knie, de heup en de rug. Dit gebeurt zowel actief (u maakt de bewegingen) als passief (de podoloog maakt de bewegingen terwijl u het lichaam ontspant). Verder worden er eventuele aanvullende testen en weerstandstesten van spieren gedaan om bepaalde zaken aan te tonen of uit te sluiten.

 • Palpatie

Bij de palpatie gaat uw podoloog met de vingers na welke structuren zijn aangedaan. Hierbij kan er gedifferentieerd worden (onderscheid worden gemaakt) tussen de verschillende weefsels: botten, gewrichten, spieren en pezen, zenuwen en andere weke delen. Op deze manier kan de aangedane structuur worden bepaald.

 • Gang-analyse

Met behulp van een camera wordt gekeken naar uw lopen en/of rennen. Ook hierbij gaat de podoloog verschillende punten na als hij gaat kijken naar de afwikkeling van de voet, knie, heup en rug. Bij sporters kan er eventueel een high-speed camera worden gebruikt om het lopen verder te analyseren.

 • Drukmeting (dynamisch)

Direct na de loopanalyse volgt de dynamische drukmeting, waarbij u lopend of rennend over de drukmeetplaat beweegt. Hierdoor kan er een beeld worden geschetst hoe u de voeten neerzet tijdens het afwikkelen. En hoe de voeten afwikkelen.

 • Schoeninspectie

Er wordt ook naar uw schoenen gekeken. Hierbij gaat de podoloog letten op enkele kernelementen van een goede schoen: contrefort, loopzool, vetersluiting, teensprong, teenbox, buigpunt van de schoen enz. Zie voor nadere uitleg onze pagina over schoenadvies.

Differentiaaldiagnose en behandelplan

Diagnose

Als de podoloog alle gegevens van het podologisch onderzoek bij elkaar heeft kan er een oorzaak-gevolg verband worden gelegd. De podoloog kan u vertellen wat de klacht inhoudt, wat de oorzaak en de gevolgen hiervan zijn en hoe de klacht het beste behandeld kan worden.

Behandeldoelen en behandelplan

Er worden behandeldoelen gemaakt en een behandelplan voor u opgesteld. Verder wordt de duur van de behandelingen en het beoogde resultaat met u besproken. In onderling overleg en met uw toestemming kan er gestart worden met de behandelplan. Enkele veel gebruikte behandelplannen zijn:

Nacontrole

Tenslotte kan uw podoloog samen met u afspraken gaan inplannen om op die manier de klachten nauw op te volgen. Tijdens deze afspraken wordt samen besproken of de behandelmethode het gewenst resultaat biedt of dat het aangepast moet worden. Eventueel kan de podoloog u doorverwijzen naar een andere zorgprofessional wanneer blijkt dat u daar beter met geholpen bent.

Heeft u hulp of advies nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op